Informace

Dětská liga Táborska je určena všem dětem a mládeži, která si chce pravidelně zaběhat orientační běh anebo si tento zajímavý sport přijít vyzkoušet. Komu se běžet zrovna nechce, může závod pojmout jako zajímavou procházku s mapou v lese.

V rámci dětské ligy je připravena trať i pro zkušené závodníky, dospělé i seniory.

Dětská liga se skládá z 8 samostatných závodů a Závěrky. Za dokončení závodu obdrží každý účastník do 16 let diplom a drobné ceny.

Závodníci do 16 let, kteří v rámci Dětské ligy dokončí nejvíce závodů, obdrží hodnotné ceny.

Nejlepší závodníci celého letošního ročníku Dětské ligy v určených kategoriích obdrží hodnotné ceny. Bližší informace o hodnocení a kategoriích naleznete zde.

Závod Dětské ligy je možno pojmout i jako zajímavou procházku v lese (rodiče s dětmi).

Pro ty, co nemají zkušenosti s orientačním během, bude vše potřebné vysvětleno na místě. Závod se dá zvládnout bez zkušeností s orientačním během.

Termíny Dětské ligy Táborska 2020:

Ikona - Dětská liga OB

1. závod 28. března Radimovice u Želče – Otevírání sezony

2. závod 18. dubna Choustník – V podhradí

3. závod 9. května Chýnov – Křížem krážem

4. závod 6. června Kozí hrádek – Na Kozinu

5. závod 19. září Choustník – Tondův kufr

6. závod 1. listopadu Radimovice u Želče – Bludný kořen

7. závod 15. listopadu Chotýšany – Zábavné bloudění

8. závod 12. prosince Stříbrné Hutě – Předvánoční

Závěrka 26. prosince Tábor

Tratě:

A-HDR – fáborkovaná trať s falešnými kontrolami pro začátečníky a děti s doprovodem.  Délka cca 2 km.
A-L – fáborkovaná trať s falešnými kontrolami pro začátečníky a děti samostatně. Délka cca 2 km.
B – jednoduchá trať pro děti samostatně (cca od 10 let) a méně zkušené závodníky, postupy jsou vedeny převážně po cestách a jiných výrazných liniích. Délka cca 2 km.
C – těžší trať pro zkušenější a starší závodníky (děti cca od 12 let), postupy jsou vedeny i mimo cesty a výrazné linie, ale pouze na kratší vzdálenosti. Délka 2,5 -3,5 km.
D – těžká trať pro pokročilé závodníky a dospělé (žáci cca od 14 let), postupy jsou vedeny i mimo cesty a výrazné linie. Délka 3,5-4,5 km.
E – těžká trať pro zkušené závodníky a dospělé (dorost cca od 16 let), postupy jsou vedeny orientačně nejnáročněji. Délka nad 4,5 km.

Účastníci si volí trať sami, případně jim může být doporučena. Závodníci nad 16 let budou hodnoceni pouze na tratích C a D.

Pravidla pro hodnocení jednotlivých závodů naleznete zde.

Pro tratě se počítá celoroční soutěž. Informace naleznete zde.

Pořádá: OK Střelka
Startovné: nevybírá se* – dobrovolné
Ražení: elektronické (SI), půjčení čipu je bezplatné*, mechanické
Účastníci startují na vlastní nebezpečí.
Účastníci souhlasí s tím, že fotky, videa pořízené na závodech můžou být zveřejněny ve veřejných zdrojích (internet, tisk, apod.).

Termín i místo konání závodu se může ve výjimečných případech změnit. Případné změny budou včas zveřejněny na těchto stránkách, na stránkách Orientační běh Tábor, facebooku atd.

* registrovaní závodníci orientačního běhu (mimo OK Střelka) přihlášky v ORIS za 50 Kč, zapůjčení čipu 30 Kč – v řádném termínu. Po termínu, mimo ORIS a na místě vše za dvojnásobek.


Rozdělení hlavních cen v případě stejného počtu závodů

V případě, že nebude možné část hlavních cen rozdělit podle počtu závodů, budou zbývající ceny rozděleny v dodatečném závodě (Závěrce) a to podle dosaženého pořadí v určených kategoriích. Pro možnost získat hlavní cenu v dodatečném závodě bude nutnost účasti alespoň ve dvou závodech Dětské ligy. Závodníci, kteří již hlavní cenu obdrželi, nemohou v dodatečném závodě další hlavní cenu získat.

Na případný dodatečný závod budou připravené jednoduché, krátké tratě bez fáborků. Každý účastník, který bude chtít získat hlavní cenu bude muset trať zvládnout bez doprovodu.

Kategorie pro dodatečný  závod – trať bude přiřazena

A ročník 2014 a mladší
B ročník 2015 až 2012
C ročník 2011 – 2008
D ročník 2007 – 2004

V případě účasti závodníků s 2 a více závody DL v menším počtu než hlavních cen, proběhne rozdělení zbylých cen mezi ostatní účastníky, dle pořadí.

Hlavní ceny se primárně přidělují do nižších věkových kategorií, (tzn. budou-li na dodatečný závod pouze 2 ceny, cenu obdrží vítěz kategorie A a  B. V případě 5 cen kategorie A 2 ceny, kategorie B , C a D 1 cenu).

V případě že v kategorii nebudou přítomni závodníci s 2 a více závody DL, ceny se přeřadí do jiné kategorie, primárně nižší věková.

Závodníci, kteří získali cenu v celoroční soutěži již další získat nemohou.

Informace k hodnocení celoroční soutěže naleznete zde.