8. závod

Předvánoční

V případě omezení příslušnými úřady proběhne závod pouze omezeně, tak aby byla splněna příslušná opatření. V takovém případě by se startovalo celý den (cca od 9:00 do 15:00 podobně jako v předchozích závodech), tak aby se zabránilo potkávání účastníků. Přihlásit se bude možno pouze mailem, přihlašovacím formulářem (přihláška) nebo v ORIS. Výjimečně na mobil 777 603 927. Je nutno uvést na sebe mail a případně telefon, pro zaslání dalších informací (místo a čas startu atd). Podrobnější informace budou zaslány v týdnu před závodem dle aktuální situace.

Kdy: 12. prosince 2020 – sobota
Start: volný – dle příchodu v čase od 13:00 do 14,30 hod (v případě omezení bude strat probíhat na základě pevných startovních časů, aby se závodníci nepotkávali).
Kde: Stříbrné Hutě
Mapa: Stříbrné Hutě 1: 10 000 (11/2020), vytištěna na voděodolném papíru. Pro přihlášené po 7.12. může být mapa vytištěna na běžném papíru.
Přihlášky: e-mail: ob@obkta.cz, ORIS nebo přihlašovací formulář na těchto stránkách. Uvést mail pro případné změny. Přihlásit se je možno i na místě. Pro hladký průběh závodu se prosím přihlaste dopředu. Stačí volnou formou uvést jméno a věk, nejpozději však den před závodem. Na nepřihlášené nemusí vystačit balíček cen. V případě omezení účasti vlivem vládních nařízení nemohou nepřihlášení účastníci startovat.
Pořádá: OK Střelka

Tratě* – předběžné parametry

A-HDR – fáborkovaná trať pro začátečníky a děti s doprovodem. Délka cca cca 2 km (po fáborkách cca 2,5 km). 7 kontrol, 2,7 km po fáborkách
A-L – fáborkovaná trať pro začátečníky a děti samostatně. Délka cca cca 2 km (po fáborkách cca 2,5 km). 7 kontrol, 2,7 km po fáborkách
– jednoduchá trať pro děti samostatně (cca od 10 let) a méně zkušené závodníky, postupy jsou vedeny převážně po cestách a jiných výrazných liniích. Délka cca 2 km. 7 kontrol, 2,1 km
C – těžší trať pro zkušenější a starší závodníky (děti cca od 12 let), postupy jsou vedeny i mimo cesty a výrazné linie, ale pouze na kratší vzdálenosti. Délka cca 3 km. 9 kontrol, 3 km
– těžká trať pro zkušené závodníky a dospělé (žáci cca od 15 let), postupy jsou vedeny i mimo cesty a výrazné linie. Délka cca 4,5 km. 13 kontrol, 5 km

Závod je vhodný pro děti a všechny ty, kteří se chtějí seznámit s orientačním během.
Závod je možno pojmout i jako zajímavou procházku v lese (rodiče s dětmi).

Startovné: nevybírá se** – dobrovolné
Ražení: elektronické (SI), půjčení čipu je bezplatné**
Vzdálenosti: parkoviště – start i cíl cca. 500 m
Účastníci do 16 let obdrží diplom a drobné ceny.
Parkování: silnice Stříbrné Hutě, dle pravidel silničního provozu
Účastníci startují na vlastní nebezpečí.
Účastníci souhlasí s tím, že fotky, videa pořízené na závodech můžou být zveřejněny ve veřejných zdrojích (internet, tisk, apod.).
Hodnocení závodu
Celoroční soutěž
Informace o Dětské lize
Prosím mějte u sebe roušky a dodržujte odstupy od jiných účastníků.

* U orientačních běžců doporučeno věk pro trať snížit cca o 2 roky, neplatí u trati D. Trať D je stavěna orientačně maximálně náročná.
** Registrovaní závodníci orientačního běhu přihlášky v ORIS za 50 Kč, zapůjčení čipu 30 Kč – v řádném termínu. Po termínu, mimo ORIS a na místě vše za dvojnásobek.