4. závod

Na Kozinu

Kdy: 6. června 2020 – sobota
Start: od 13,30 do 16,00 hod.
Kde: východně od Kozího hrádku
Mapa: Březina 1: 10 000, rozšířená 2020
Přihlášky: e-mail: ob@obkta.cz, přihlašovací formulář na těchto stránkách nebo v ORIS. Přihlásit se je možno i na místě. Pro hladký průběh závodu se prosím přihlaste dopředu. Stačí volnou formou uvést jméno a věk, nejpozději však den před závodem. Na nepřihlášené nemusí vystačit balíček cen.
Pořádá: OK Střelka

1 – start cíl

Tratě

Terén je rovinatý
A-HDR – fáborkovaná trať s falešnými kontrolami pro začátečníky a děti s doprovodem.  Délka 3 km (po fáborkách), 5 kontrol.
A-L – fáborkovaná trať s falešnými kontrolami pro začátečníky a děti samostatně. Délka 3 km (po fáborkách), 5 kontrol.
B – trať jednoduchá převážně po cestách – děti do 12 let. Účastníci běhající OB pravidelně do 10 let. Délka 2, 4 km, 7 kontrol.
C – trať středně složitá, kontroly dále od cest. Pro začínající dospělé a dětí do 14 let. Účastníci běhající OB pravidelně do 12 let. Délka 3, 4 km, 11 kontrol.
D – trat složitá. Pokročilí. Délka 5,6 km 17 kontrol,

Závod je vhodný pro děti a všechny ty, kteří se chtějí seznámit s orientačním během.
Závod je možno pojmout i jako zajímavou procházku v lese (rodiče s dětmi).

Startovné: nevybírá se* – dobrovolné
Ražení: elektronické (SI), půjčení čipu je bezplatné**
Vzdálenosti: – start i cíl v místě prezentace
Účastníci do 16 let obdrží diplom a drobné ceny.
Parkování: dle pravidel silničního provozu v okolí
Účastníci startují na vlastní nebezpečí.
Účastníci souhlasí s tím, že fotky, videa pořízené na závodech můžou být zveřejněny ve veřejných zdrojích (internet, tisk, apod.).
Hodnocení závodu
Celoroční soutěž
Informace o Dětské lize

* registrovaní závodníci orientačního běhu (mimo OK Střelka) přihlášky v ORIS za 50 Kč, zapůjčení čipu 30 Kč – v řádném termínu. Po termínu, mimo ORIS a na místě vše za dvojnásobek.