5. závod

Tondův kufr

Kdy: 19. září 2020 – sobota
Start: volný – dle příchodu v čase od 11,00 do 13,00 hod. Cesta na start bude od základní školy značena modrobílými fáborky
Kde: Choustník základní škola (centrum závodu) nebo Choustník pod hradem dále po cestě za adresou Choustník 76 (start).
Mapa: Hrad 1: 10 000
Přihlášky: e-mail: ob@obkta.cz, nebo přihlašovací formulář na těchto stránkách. Přihlásit se je možno i na místě. Pro hladký průběh závodu se prosím přihlaste dopředu. Stačí volnou formou uvést jméno a věk, nejpozději však den před závodem. Na nepřihlášené nemusí vystačit balíček cen.
Společně s Dětskou ligou probíhá oblastní závod OB.
Pořádá: OK Střelka

Jelikož závod probíhá společně s oblastním závodem bude centrum závodu jinde než start a cíl. Účastníci se mají možnost přihlásit v centru závodu nebo přímo na startu. Vyčítání čipu probíhá pouze v centru, kde účastníci obdrží i diplom a ceny. U startu není možnost parkovat. Vzdálenost start – centrum cca 1500 metrů

1 – místo startu, 2 – místo cíle, 3 – centrum závodu, 4 -parkoviště

Tratě*

A-HDR – fáborkovaná trať pro začátečníky a děti s doprovodem.  Délka cca 2 km.
A-L – fáborkovaná trať pro začátečníky a děti samostatně. Délka cca 2 km.
– jednoduchá trať pro děti samostatně (cca od 10 let) a méně zkušené závodníky, postupy jsou vedeny převážně po cestách a jiných výrazných liniích. Délka cca 2 km. 
C – těžší trať pro zkušenější a starší závodníky (děti cca od 12 let), postupy jsou vedeny i mimo cesty a výrazné linie, ale pouze na kratší vzdálenosti. Délka 2-3 km.
– těžká trať pro zkušené závodníky a dospělé (žáci cca od 15 let), postupy jsou vedeny i mimo cesty a výrazné linie. Délka 3-5 km.

Závod je vhodný pro děti a všechny ty, kteří se chtějí seznámit s orientačním během.
Závod je možno pojmout i jako zajímavou procházku v lese (rodiče s dětmi).

Startovné: nevybírá se** – dobrovolné
Ražení: elektronické (SI), půjčení čipu je bezplatné**
Vzdálenosti: centrum – start cca 1500 m, centrum – cíl cca 1100 m. Cíl je cestou na start.
Účastníci do 16 let obdrží diplom a drobné ceny.
Parkování: v obci, ideálně na parkovišti k hradu. V prostoru startu i cíle není možno parkovat. Prosím využíjte parkování k hradu.
Účastníci startují na vlastní nebezpečí.
Účastníci souhlasí s tím, že fotky, videa pořízené na závodech můžou být zveřejněny ve veřejných zdrojích (internet, tisk, apod.).
Hodnocení závodu
Celoroční soutěž
Informace o Dětské lize
Prosím mějte u sebe roušky a dodržujte odstupy od jiných účastníků.

* U orientačních běžců doporučeno věk pro trať snížit cca o 2 roky, neplatí u trati D. Trať D je stavěna orientačně maximálně náročná.
** Registrovaní závodníci orientačního běhu (mimo OK Střelka) přihlášky v ORIS v rámci oblastního závodu.