Zhodnocení uplynulého ročníku

Ročník 2020 Dětské ligy je za námi a tak zbývá tradičně zhodnocení.
I sport lze dělat levně.

Obecně

Dětská liga jsou především závody orientačního běhu pro děti i dospělé od začátečníků až po ty pokročilé. Pro větší zábavu se snažíme občas vytvořit další zajímavé aktivity. Ty však letos, díky omezení, které zasáhly celou sezónu, nebyly.

V letošním roce nám počasí přálo a tak většinou bylo příjemné a slunečné počasí, i když dešti a chladnu jsme se také nevyhnuli.

I v roce 2020 se běželo tradičních 9 závodů, navzdory vládních omezením vzniklých v souvislosti s epidemií Covid. Závody však probíhaly trochu v jiném režimu tak, aby nedocházelo k setkávání účastníků navzájem. Celkem se omezený režim týkal 7 závodů a pouze dva závody proběhly v běžném stavu bez omezení. V závodech s omezením se startovalo celý den (v jednom případě dva dny) v startovních oknech po rodinách. Všichni zájemci tak mohli vystartovat, jen při sedmém závodě jsme museli cca 20 účastníků odmítnout (zaplněna veškerá startovní okna).

Při prvních třech jarních závodech jsme nestavěly fáborkovanou trať a měření časů jako i průchod kontrolami se prováděl pomocí OB aplikací. Nejvíce jsme využívali aplikaci „GPS Orienteering“. Použít se však daly i aplikace „Usynligo“ a „iOrienteering“ nebo pouze záznam GPS. V krajním případě šlo zaslat změřený čas. Na startu a v cíli nebyl žádný pořadatel. Mapy při těchto závodech našel každý účastník na startu v tašce a sám se obsloužil.

Jelikož účastníci do 16 let nedostávali tradiční ceny, rozhodli jsme se při čtvrtém závodě (probíhal v normálním režimu) obdařit všechny účastníky kteří zvládli předchozí tři závody poukázkou do sportovní prodejny v hodnotě 200 Kč (jednalo se celkem o 15 účastníků).

Při podzimním omezení (týkalo se závodů od 6. Dětské ligy) jsme již stavěli i trať fáborkovanou a běhali s pomocí elektronického ražení kontrol. Stále se však startovalo v časových oknech celý den. V cíli na účastníky do 16 let již čekaly tradiční drobné ceny.

Celkově se Dětské ligy zúčastnilo 237 unikátních účastníků. Celkových účastí pak bylo 549. Závodů se účastnili i doprovod nejmenších závodníků, který se do účasti nepočítal.

Závodníci probíhali tratě samostatně, společně a nebo s doprovodem. Závody byly pro účastníky bezplatné. Registrovaní závodníci orientačního běhu z oddílu mimo OK Střelka platili startovné 50 Kč (neplatilo pro první tři jarní závody, které byly bezplatné pro všechny).

I letos byl vzrůstající počet dětí běhající samostatně a složitější tratě. Zvýšil se i počet pravidelně běhajících dospělých. To vše zvyšovalo konkurenci.

Závody Dětské ligy se běžely v sedmi lokalitách. Pro tři závody Dětské ligy byly vytvořeny nové mapy OB v nových lokalitách, zbývající prostory se běžely na rozšířených stávajících mapách. Mapy byly letos poprvé pro všechny závody Dětské ligy (mimo Závěrky) vytištěny na voděodolném papíru pretex.

Do hodnocení celého ročníku Dětské ligy se počítalo prvních 8 závodů. Na Závěrce pak byly rozdány ceny za nejvíce účastí a ceny pro nejlepší v určených kategorií. Nově pak byl odměněn absolutní vítěz Dětské ligy (na nejdelší trati) bez ohledu na věk. Závodníci kteří získaly cenu za nejlepší umístění nemohly již získat cenu za účast.

Cenu za nejvíce účastí v ročníku získaly závodníci, kteří v letos zvládli minimálně 7 závodů a jak již bylo psáno nezískali cenu za umístění. Celkem závodníků s více než 7 závody bylo 16 (7 účastníků zvládlo všech 8 závodů). Cenu za účast dostalo deset aktivních mladých OB běžců.

Hlavní cenou za vítězství v určených kategoriích získalo osm závodníků. Vesměs se jednalo o závodníky, kteří by získali i cenu za nejvíce účastí, kterou ale vítězové získat již nemohli (jednalo se o šest běžců). Jaké byly kategorie můžete najít zde.

Samotné vyhlášení proběhlo po závěrečném závodě „Závěrce“. Z důvodu epidemických omezení se ceny předávaly odděleně.

Letos jsme jako hlavní ceny rozdávali poukazy do sportovní prodejny zaměřené i na OB sport. Vítězové kategorie a absolutní vítěz získali poukazy v hodnotě 500 Kč. Účastníci s nejvíce závody pak obdrželi poukazy v hodnotě 400 Kč.

V rámci závodů Dětské ligy byly přichystány čtyři tratě. Jedna trať byla fáborkovaná pro nejmenší děti a začátečníky. Dále byly připraveny tři bezfáborkové tratě, kdy jedna byla jednoduchá převážně po cestách (výrazných liniích) a druhá trať složitější pro starší a zkušenější závodníky. Nejdelší trať byla složitá pro zkušené závodníky. Výjimku tvořily pouze první tři závody, kdy z důvodu omezení se nastavěla fáborkovaná trať a poslední závod „Závěrka“. Při Závěrce kde už i výsledky moc nejde byly tratě tři, kdy při nejjednodušší variantě se hledaly kontroly v blízkosti startu. Mapa pro závěrečný závod byla vytvořena v podrobnějším měřítku (1:5 000) a tak tratě byly zaměřené více na přesné čtení mapy.

Absolutní vítěz Dětské ligy Táborska 2020

 • Pobuda Vojtěch

Závodníci kteří ve svých kategoriích vyhráli a obdrželi hlavní cenu:

 • Dívky do 10 let – Rakovcová Zuzana
 • Dívky do 12 let – Lubasová Nela
 • Dívky do 14 let – Plachá Nora
 • Dívky do 16 let – Čápová Eliška
 • Hoši do 10 let – Krätzer Vojtěch
 • Hoši do 12 let – Wierer Antonín
 • Hoši do 14 let – Wierer Jan
 • Hoši do 16 let – Nouza Micha

Závodníci s nejvíce účastí:

 • Zita P., Jakub K., Denisa Č., Jan H., Jolana D., Tereza Č., Nikola V., Štěpán V., Robin V. A Tadeáš H.

Celkové výsledky Dětské ligy 2020 naleznete zde.

Pořádání je především o lidech. Na Dětské lize se podílelo mnoho lidí. Všem za bezplatnou pomoc děkuji, protože bez lidí by to nebylo ono. Díky této pomoci se Dětská liga může běhat pořád ve stejném formátu a stejném počtu závodů, i když se jí snažíme samozřejmě vylepšovat.

Vize

Naše vize pro Dětskou ligu je od vzniku téměř neměnná:

 • závody pořádat ve volných dnech (víkendy, svátky),
 • možnost přihlásit se i na místě – letos nám to trochu kazilo vládní nařízení, ale i přes uvedené se dařilo odstartovat i přihlášené na poslední chvíli,
 • fáborkovaná trať pro nejmenší děti a začátečníky,
 • ze získaných peněz zajistit pěkné a užitečné ceny pro všechny dětské účastníky v rámci jednotlivých závodů a zajímavé hlavní ceny pro závodníky s nejvyšší účastí v celém roce a od roku 2019 i pro ty nejlepší,
 • jelikož jde o závod i pro začátečníky tak nikdo nebude diskvalifikován (trestné minuty, pořadí podle chyb a poté času),
 • závody budou probíhat v lese a na mapách pro orientační běh,
 • u dětí se řídit aspoň orientačně směrnými časy pro klasický orientační běh,
 • možnost běžet bezplatně pro členy OK Střelka a děti neregistrované v jiném klubu OB,
 • obtížnost tratí u dětí podobná jak na oblastní úrovni.

Nově zařazeno

 • snažit se využívat nové závodní prostory,
 • snažit se zajistit kvalitní tisk map.

Jak se vize pro Dětskou ligu daří naplňovat musí posoudit účastníci sami.

Finance

Jako každý rok níže uvádím obdržené finanční prostředky na projekt Dětská liga.

Ministerstvo obrany – 8 200 Kč (částka využita na Dětskou ligu z poskytnuté dotace na všechny závody pro děti).

OK Střelka – zbytek co bylo třeba

Český svaz orientačních sportů 4 000 Kč


Další finanční prostředky tvořily

 • Startovné pro registrované závodníky.
 • Dobrovolné příspěvky do klubové kasičky – dar na činnost klubu. Kasička je k vidění na všech našich závodech.

Vyúčtovaní finančních prostředků v rámci Dětské ligy:

 • Ceny pro účastníky do 16 let na jednotlivé závody 8 915 Kč
 • Hlavní ceny pro nejlepší a nejvíce účastí v ročníku 8 000 Kč
 • Nákup papíru na tisk diplomů 200 Kč
 • Tisk map 7 904 Kč

Další neúčtované výdaje:

Další drobné ceny, cena pro absolutního vítěze Dětské ligy, drobný materiál, doprava pořadatelů, tisk map OB pro první dva závody ve specializované tiskárně.

Všem kdo nějaké ceny věnovali či jinak finančně i nefinančně vypomohli děkujeme.

Děkujeme firmě Nokian Tyres za věnování plyšových sobíků pro účastníky Dětské ligy.

Materiální zabezpečení

K zabezpečení Dětské ligy byl využit materiál OK Střelky případně bezplatně zapůjčený materiál členů klubu. Dále pak mapy vytvořené členy OK Střelka.

Poděkování

Ještě jednou všem velké poděkování a to hlavní o co jde, zabavit vhodným způsobem naše děti bez zbytečných finančních výdajů, se doufám znovu podařilo. Děti se také daří vybavovat sportovním materiálem především pro orientační běh díky cenám pro ty nejaktivnější a nejlepší. Někdy i cenami v rámci jednotlivých závodů.

Rád bych poděkoval především Ministerstvu obrany, ale i Českému svazu orientačních sportů, které poskytli pro Dětskou ligu finanční podporu. Dále poděkování patří všem pomocníkům a také všem účastníkům i těm co poskytli další drobné ceny a firmě Nokian Tyres, která poskytla zajímavé ceny pro účastníky.

Dětskou ligu jsme začali organizovat kvůli vlastním dětem, pro které chceme, aby byla co nejpřitažlivější. Doufám, že se naše úsilí bude i v letošním roce líbit i ostatním účastníkům a to nejen dětským, minimálně jako v letech předešlých.

Tomáš Doležel, realizátor Dětské ligy, OK Střelka

Všechny informace o průběhu Dětské ligy 2020 naleznete zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *