Zhodnocení uplynulého ročníku

Další ročník Dětské ligy je za námi a tak na závěr zbývá ještě zhodnocení.
I sport jde dělat levně.

Obecně

Dětská liga jsou především závody orientačního běhu pro děti i dospělé od začátečníků až po ty pokročilé. Pro větší zábavu se snažíme občas vytvořit další zajímavé aktivity jako přespání na hradě se stezkou odvahy, předvánoční dílničky apod.

Letos nám počasí přálo mnohem méně než v letech předešlých. Na 5 závodech pršelo nebo bylo po dešti a bylo chladno. Snad nám bude v roce 2020 počasí přát víc.

V roce 2019 se běželo tradičně 9 závodů, kterých se zúčastnilo 198 závodníků, převážně dětí. Celkově se zvýšil počet závodníků běhající Dětskou ligu pravidelně. V roce 2019 jsme měli nakonec 410 účastí.

Závodníci probíhali tratě samostatně, společně a nebo s doprovodem. Závody byly pro účastníky bezplatné. Registrovaní závodníci orientačního běhu z oddílu mimo OK Střelka platili startovné 40 Kč.

I letos byl vzrůstající počet dětí běhající samostatně a složitější tratě. Zvýšil se i počet pravidelně běhajících dospělých. To vše zvyšovalo konkurenci.

Závody Dětské ligy se běžely v osmi lokalitách. Pro tři lokality pak byly použity nové mapy OB vytvořené pro Dětskou ligu a stávající mapy byly rozšířeny.

Na účastníky do 16 let čekaly v cíli každého závodu drobné ceny s diplomem. Při čtvrtém závodě na hradě Choustník jsme pak rozdávali ceny třem nejlepším závodníkům v kategoriích (stejné kategorie jako u celoroční soutěže). Vyhlášení proběhlo po závodě v prostoru hradu. Na hrad Choustník jsme zabezpečili i bezplatnou přepravu účastníků.

Čtyři závodníci s nejvíce závody v ročníku pak obdrželi hodnotné ceny a několik drobných cen. Letos pro získání hlavní ceny bylo potřeba 7 závodů, což bylo o jeden závod více než loni. Proto jsme drobnými cenami odměnili čtyři účastníky se 6 závody. Nově jsme pak odměnili hlavní cenou nejlepší závodníky v určených kategoriích. Vesměs se jednalo o závodníky, kteří by získali i cenu za nejvíce účastí, kterou ale vítězové získat již nemohli. Jaké byly kategorie můžete najít zde. Samotné vyhlášení proběhlo opět po osmém závodě při předvánočním posezení

Hlavní ceny byly různé v závislosti na věku a potřebách závodníka. Celkově jich bylo více než v předešlém ročníku. Nejvíce bylo palcových buzol, ale rozdávali se i čelovky, boty, popisník a několik drobnějších cen.

V rámci závodů Dětské ligy byly přichystány vždy čtyři tratě (loni to byly tratě tři). Jedna trať byla fáborkovaná pro nejmenší děti a začátečníky. Dále byly připraveny tři bezfáborkové tratě, kdy jedna byla jednoduchá převážně po cestách (výrazných liniích) a druhá trať složitější pro starší a zkušenější závodníky. Poslední trať byla složitá pro zkušené závodníky. Pouze v posledním závodě „Závěrka“ na letišti byly připraveny dvě tratě různé délky bez fáborků (sprint) a jedna trať vizuálního hledání kontrol s mapou.

Závodníci kteří ve svých kategoriích vyhráli a obdrželi hlavní cenu:

 • Dívky do 10 let – Nela L.
 • Dívky do 12 let – Aneta L.
 • Dívky do 14 let – Nora P.
 • Dívky do 16 let – Zita P.
 • Hoši do 10 let – František B.
 • Hoši do 12 let – Antonín W.
 • Hoši do 14 let – Jan W.
 • Hoši do 16 let – Jakub K.

Závodníci kteří obdrželi hlavní cenu za účast:

 • Jolana D., Matěj K., Eliška Č. a Vojtěch K.

Hlavní cena za účast a vítězství se dala získat z prvních 8 závodů, 9. závod „Závěrka“ byl už jen pro radost.

Celkové výsledky Dětské ligy 2019 naleznete zde.

Pořádání je především o lidech. Na Dětské lize se podílelo mnoho lidí. Všem za bezplatnou pomoc děkuji, protože bez lidí by to nebylo ono. Díky této pomoci se Dětská liga může běhat pořád ve stejném formátu a stejném počtu závodů, i když se jí snažíme samozřejmě vylepšovat.

Vize

Naše vize pro Dětskou ligu je již od jejího vzniku následující:

 • závody pořádat ve volných dnech (víkendy, svátky),
 • možnost přihlásit se i na místě,
 • fáborkovaná trať pro nejmenší děti a začátečníky,
 • ze získaných peněz zajistit pěkné a užitečné ceny pro všechny dětské účastníky v rámci jednotlivých závodů a zajímavé hlavní ceny pro závodníky s nejvyšší účastí v celém roce a od roku 2019 i pro ty nejlepší,
 • jelikož jde o závod i pro začátečníky tak nikdo nebude diskvalifikován (trestné minuty, pořadí podle chyb a poté času),
 • závody budou probíhat v lese a na mapách pro orientační běh,
 • u dětí se řídit aspoň orientačně směrnými časy pro klasický orientační běh,
 • možnost běžet bezplatně pro oddílové členy a děti neregistrované v jiném klubu OB,
 • obtížnost tratí u dětí podobná jak na oblastní úrovni.

Jak se vize pro Dětskou ligu daří naplňovat musí posoudit účastníci sami.

Finance

Jako každý rok níže uvádím obdržené finanční prostředky na projekt Dětská liga.

Jihočeský kraj 10 000 Kč

Český svaz orientačních sportů 6 000 Kč

Ministerstvo obrany – 1 191 Kč (částka využita na Dětskou ligu z poskytnuté dotace na všechny závody pro děti).

OK Střelka – zbytek co bylo třeba

Další finanční prostředky tvořily

 • Startovné pro registrované závodníky.
 • Dobrovolné příspěveky do klubové kasičky – dar na činnost klubu.

Vyúčtovaní finančních prostředků v rámci Dětské ligy:

 • Ceny pro účastníky do 16 let na jednotlivé závody 14 477 Kč.
 • Hlavní ceny pro nejlepší a nejvíce účastí v ročníku 8 721 Kč.
 • Nákup papíru a toneru na tisk map a diplomů, propagačního materiálu 2076 Kč.
 • Jiný drobný materiál 350 Kč.
 • Pronájem hradu 1000 Kč.
 • Doprava účastníků 7 540 Kč.

Další neúčtované výdaje:

Další drobné ceny, občerstvení, další drobný materiál, doprava pořadatelů. Všem kdo nějaké ceny věnoval děkujeme.

Dále děkujeme firmě DECATHLON Tábor za poskytnutí slevy při nákupu cen.

Materiální zabezpečení

K zabezpečení Dětské ligy byl využit materiál OK Střelky případně bezplatně zapůjčený materiál členů klubu. Dále pak mapy vytvořené členy OK Střelka.

Poděkování

Ještě jednou všem velké poděkování a to hlavní o co jde, zabavit vhodným způsobem naše děti bez zbytečných finančních výdajů, se doufám znovu podařilo. Děti se také daří vybavovat sportovním materiálem především pro orientační běh díky cenám pro ty nejaktivnější a nejlepší. Někdy i cenami v rámci jednotlivých závodů.

Rád bych poděkoval Jihočeskému kraji, Českému svazu orientačních sportů a Ministerstvu obrany, které poskytli pro Dětskou ligu finanční podporu. Dále poděkování patří všem pomocníkům a také všem účastníkům i těm co poskytli další drobné ceny včetně fitmě Decathlon, která poskytla slevu na nákup cen.

Dětskou ligu jsme začali organizovat kvůli vlastním dětem, pro které chceme, aby byla co nejpřitažlivější. Doufám, že se naše úsilí bude i v letošním roce líbit i ostatním účastníkům a to nejen dětským, minimálně jako v letech předešlých.

Tomáš Doležel, realizátor Dětské ligy, OK Střelka

Všechny informace o průběhu Dětské ligy 2019 naleznete zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *