Zhodnocení uplynulého ročníku

Ročník 2021 Dětské ligy je za námi a tak zbývá tradičně zhodnocení.
I sport lze dělat levně.

Obecně

Dětská liga jsou především závody orientačního běhu pro děti i dospělé od začátečníků až po ty pokročilé. Pro větší zábavu se snažíme občas vytvořit další zajímavé aktivity. Ty však i letos, díky omezení i náročnosti závodů neproběhly.

V letošním roce počasí bylo hodně různorodé. Od pěkných dnů po déšť i sníh. Účastníci si tak mohli vyzkoušet orientační běh za každého počasí.

I v roce 2021 se běželo tradičních 9 závodů, navzdory vládních omezením vzniklých v souvislosti s epidemií Covid, které nás zasáhli především u prvních dvou závodů. I tak jsme se po celu sezonu snažili setkávání omezit a to především díky dlouhým časovým rozmezím startu. Většina závodů se tak běželo od rána až do odpoledne. Účastníci si sami volili startovní okna, tak aby bylo možno startovat především po rodinách. První dva závody se ani nevybíralo startovní od registrovaných běžců. Na závodě také chyběla klasická kasička pro dobrovolné startovné. Na všech závodech jsme také připravili pořadatelsky nenáročnější trať pro nejmenší. Orienťák tak na fáborkách mohl vyzkoušet i úplný začátečník.

Letos jsme všechny závody běželi s pomocí měření času SI jednotkami. I v případě totálního omezení při prvním závodě se takto běželo. Start byl samoobslužný bez pořadatele. I tak vše proběhlo bez problémů. Závodníci se sami vyčetli a nic se neztratilo.

Nově jsme v roce 2021 rozdávali ceny účastníkům až do 18 let. Pouze první závod s množstvím omezení byl bez cen. Do nového roku jsme vstoupili i rozšířením věkových kategorií bojujících o hlavní ceny. To jsme mohli dosáhnou zařazením nové trati E. Obtížnost nové trati E zůstala na úrovni předchozí tratě D, pouze se prodloužila její délka. Nově tak trať D zůstala v délce předchozích ročníků, pouze se trochu zjednodušila a odpovídám obtížnosti oblastních závodů D/H14 .

Celkově se Dětské ligy zúčastnilo 340 unikátních účastníků(rok 2020 – 237). Celkových účastí pak bylo 669 (rok 2020 – 549). Především třetí závod svojí účastí vybočoval výrazně z průměru. Na závod dorazilo 183 závodníků. Závodů se účastnili i doprovod nejmenších závodníků, který se do účasti nepočítal.

Závodníci probíhali tratě samostatně, společně a nebo s doprovodem. Závody byly pro účastníky bezplatné. Registrovaní závodníci orientačního běhu z oddílu mimo OK Střelka platili startovné 50 Kč (neplatilo pro první dva jarní závody, které byly bezplatné pro všechny).

I letos byl vzrůstající počet dětí běhající samostatně a složitější tratě. Zvýšil se i počet pravidelně běhajících dospělých. To vše zvyšovalo konkurenci.

Závody Dětské ligy se běžely v sedmi lokalitách. Pro dva závody Dětské ligy byly vytvořeny zcela nové mapy v nových lokalitách, zbývající závody se běžely na rozšířených a aktualizovaných stávajících mapách. Mapy byly letos poprvé pro všechny závody Dětské ligy vytištěny na voděodolném papíru pretex. Závody se běhaly na mapách v měřítku 1:10 000. Dva poslední závody s množstvím terénních detailů pak v měřítku 1:5000.

Do hodnocení celého ročníku Dětské ligy se počítalo prvních osm závodů. Po osmém závodě byly odměněni účastníci s nejvíce závody. Na Závěrce pak byly rozdány ceny pro nejlepší v určených kategorií a přiděleny zbylé odměny za nejvíce účastí. Závodníci kteří získaly cenu za nejlepší umístění nemohly již získat cenu za účast.

Cenu za nejvíce účastí v ročníku získaly závodníci, kteří zvládli minimálně 6 závodů a jak již bylo psáno nezískali cenu za umístění. Celkem závodníků s více než 6 závody bylo 9 (2 účastníci zvládlo všech 8 závodů). Jelikož bylo cen nakoupeno na předpokládaný počet závodníků před posledním závodem, obdrželi navíc tři další závodníci cenu i po započítání „Závěrky.“ Cenu za účast dostalo osm aktivních mladých OB běžců. Nejlepší závodníci v nejmladších kategoriích „Závěrky“ (kategorie A a B) získal také jednu hlavní cenu.

Hlavní cenou za vítězství v určených kategoriích získalo deset závodníků. Jednalo se i o závodníky, kteří by získali i cenu za nejvíce účastí, kterou ale vítězové získat již nemohli (jednalo se o čtyři běžce). Jaké byly kategorie můžete najít zde.

Letos se tak rozdalo rekordních dvacet hlavních cen. Letos jsme jako hlavní ceny rozdávali poukazy do sportovní prodejny zaměřené i na OB sport v hodnotě 400 Kč.

V rámci závodů Dětské ligy bylo přichystáno nově pět tratí. Jedna trať byla fáborkovaná pro nejmenší děti a začátečníky. Dále byly připraveny čtyři bezfáborkové tratě, od jednoduché krátké trati, převážně po cestách (výrazných liniích) až po těžkou a dlouhou trať pro zkušené závodníky.

Při Závěrce kde už i výsledky moc nejde byly tratě čtyři, kdy při nejjednodušší variantě se hledaly kontroly v blízkosti startu.

Absolutní vítěz Dětské ligy Táborska 2021

 • Čápová Eliška

Závodníci kteří ve svých kategoriích vyhráli a obdrželi hlavní cenu:

H10 (A-L) Fučík Tomáš
D10 (A -L) Šimotová Anna
H12 (B) Bílek František
D12 (B) Rakovcová Zuzana
H14 (C) Míka Ondřej
D14 (C) Lubasová Nela
H16 (D) Wierer Jan
D16 (D) Plachá Nora
H18 (E) Čápová Eliška
D18 (E) Nouza Michal

Závodníci s nejvíce účastí:

 • Celkové výsledky Dětské ligy 2021 naleznete zde.

Pořádání je především o lidech. Na Dětské lize se podílelo mnoho lidí. Všem za bezplatnou pomoc děkuji, protože bez lidí by to nebylo ono. Díky této pomoci se Dětská liga může běhat pořád ve stejném formátu a stejném počtu závodů, i když se jí snažíme samozřejmě vylepšovat.

Vize

Naše vize pro Dětskou ligu je od vzniku téměř neměnná:

 • závody pořádat ve volných dnech (víkendy, svátky),
 • možnost přihlásit se i na místě – letos nám to trochu kazilo vládní nařízení, ale i přes uvedené se dařilo odstartovat i přihlášené na poslední chvíli,
 • fáborkovaná trať pro nejmenší děti a začátečníky,
 • ze získaných peněz zajistit pěkné a užitečné ceny pro všechny dětské účastníky v rámci jednotlivých závodů a zajímavé hlavní ceny pro závodníky s nejvyšší účastí v celém roce a od roku 2019 i pro ty nejlepší,
 • jelikož jde o závod i pro začátečníky tak nikdo nebude diskvalifikován (trestné minuty, pořadí podle chyb a poté času),
 • závody budou probíhat v lese a na mapách pro orientační běh,
 • u dětí se řídit aspoň orientačně směrnými časy pro klasický orientační běh,
 • možnost běžet bezplatně pro členy OK Střelka a děti neregistrované v jiném klubu OB,
 • obtížnost tratí u dětí podobná jak na oblastní úrovni,
 • snažit se využívat nové závodní prostory, od roku 2020
 • snažit se zajistit kvalitní tisk map, od roku 2020.

Jak se vize pro Dětskou ligu daří naplňovat musí posoudit účastníci sami.

Finance

Jako každý rok níže uvádím obdržené finanční prostředky na projekt Dětská liga.

Ministerstvo obrany – 8 633 Kč (částka využita na Dětskou ligu z poskytnuté dotace na všechny závody pro děti).

OK Střelka – zbytek co bylo třeba

Český svaz orientačních sportů 4 900 Kč

Další finanční prostředky tvořily

 • Startovné pro registrované závodníky.
 • Dobrovolné příspěvky do klubové kasičky – dar na činnost klubu. Kasička je k vidění na většině našich závodech.

Vyúčtovaní finančních prostředků v rámci Dětské ligy:

 • Ceny pro účastníky do 18 let na jednotlivé závody 10 707 Kč
 • Hlavní ceny pro nejlepší a nejvíce účastí v ročníku 8 000 Kč
 • Drobný materiál 470 Kč
 • Pronájem shromaždiště 700 Kč
 • Tisk map 11 448 Kč

Další neúčtované výdaje:

Další drobné ceny, drobný materiál, doprava pořadatelů a další věci, které spočítat ani nelze (obnova, opotřebení, odcizení jedné SI kontroly)

Všem kdo nějaké ceny věnovali či jinak finančně i nefinančně vypomohli děkujeme.

Materiální zabezpečení

K zabezpečení Dětské ligy byl využit materiál OK Střelky případně bezplatně zapůjčený materiál členů klubu. Dále pak mapy vytvořené členy OK Střelka.

Poděkování

Ještě jednou všem velké poděkování a to hlavní o co jde, zabavit vhodným způsobem naše děti bez zbytečných finančních výdajů, se doufám znovu podařilo. Děti se také daří vybavovat sportovním materiálem především pro orientační běh díky cenám pro ty nejaktivnější a nejlepší. Někdy i cenami v rámci jednotlivých závodů.

Rád bych poděkoval především Ministerstvu obrany, ale i Českému svazu orientačních sportů, které poskytli pro Dětskou ligu finanční podporu. Dále poděkování patří všem pomocníkům a také všem účastníkům i těm co poskytli další drobné ceny.

Dětskou ligu jsme začali organizovat kvůli vlastním dětem, pro které chceme, aby byla co nejpřitažlivější. Doufám, že se naše úsilí bude i v letošním roce líbit i ostatním účastníkům a to nejen dětským, minimálně jako v letech předešlých.

Tomáš Doležel, realizátor Dětské ligy, OK Střelka

Všechny informace o průběhu Dětské ligy 2021 naleznete zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *