Vyhodnocení Dětské ligy 2018

Úspěšný ročník Dětské ligy je za námi a tak na závěr zbývá ještě zhodnocení. Zhodnocení ročníku 2017 naleznete zde.

Obecně

Dětská liga jsou především závody orientačního běhu pro děti i dospělé od začátečníků až po pokročilé. Pro větší zábavu pro děti proběhly  v rámci závodů další neméně zajímavé aktivity.:

 • návštěva hradu s nočním přespáním a noční stezkou odvahy na hradě,
 • opékání buřtů,
 • vodní bitva,
 • sáňkování,
 • dětské dílničky,
 • mini závod,
 • prohlídka letadel.

Věřím že si účastníci závody a doprovodné akce užili.

Celkem se v roce 2018 běželo 9 závodů, kterých se zúčastnilo 204 závodníků, převážně dětí, kdy někteří závodníci se účastnili Dětské ligy pravidelně. Závodníci probíhali tratě samostatně, společně a nebo s doprovodem. Závody byly pro účastníky bezplatné. Registrovaní závodníci orientačního běhu z oddílu mimo OK Střelka platili 40 Kč startovné.

Pozitivním posunem byl vzrůstající přechod dětí od běhaní s doprovodem k samostatnému závodění i přechod ke složitějším tratím.

Závody Dětské ligy se běžely v šesti lokalitách. Pro tři lokality pak byly použity nové mapy OB vytvořené pro Dětskou ligu.

Na každého účastníka do 15 let čekaly v cíli každého závodu drobné ceny s diplomem. Deset závodníků s nejvíce účastí pak obdrželo dvě hodnotné ceny a několik drobných cen. Ceny byly různé v závislosti na věku a potřebách závodníka. Nejvíce bylo rozdáno buzol Sunnto a popisníků. Závodníci také obdrželi ochranné  podkolenky pro orientační běh, deky s ochrannou vrstvou, ale i knížky. V rámci závodů Dětské ligy byly přichystány vždy tři tratě. Jedna trať byla fáborkovaná pro nejmenší děti a začátečníky. Dále byly připraveny dvě bezfáborkové tratě, kdy jedna byla jednoduchá převážně po cestách (výrazných linií) a druhá trať složitější pro starší a zkušenější závodníky. Pouze v posledním závodě „Závěrka“ na letišti byly připraveny dvě tratě různé délky bez fáborků a jedna trať vizuálního hledání kontrol s mapou.

Závodníci kteří obdrželi hlavní cenu:
 • B. František 7 +1 závod
 • W. Jan 7 +1 závod
 • D. Jolana 6+1 závod
 • P. Zita 6+1 závod
 • B. Emma 6+1 závod
 • P. Nora 6+1 závod
 • H. Jan 6+1 závod
 • D. Vendula 6+0 závod
 • K. Jakub 6+0 závod
 • K. Matěj 6+0 závod

Do závodů pro hlavní ceny se počítalo pouze prvních 8 závodů, 9. závod „Závěrka“ byl už jen pro radost.

Pro Dětskou ligu pak byly spočítaný i celkové výsledky, které naleznete zde.

Jelikož pořádání je především o lidech, byla i letošní Dětské liga uskutečněna tvůrci Dětské ligy ve stejném formátu jako v roce 2017 a v podobném složení pořadatelů. Pouze pořádající oddíl byl letos už jen OK Střelka.

Na Dětské lize se podílelo mnoho lidí. Všem za bezplatnou pomoc děkuji, protože bez lidí by to nebylo ono.

Vize

Naše vize pro Dětskou ligu je již od jejího vzniku v roce 2017 následující:

 • závody pořádat ve volných dnech (víkendy, svátky),
 • možnost přihlásit se i na místě,
 • fáborkovaná trať pro nejmenší děti a začátečníky,
 • ze získaných peněz zajistit pěkné a užitečné ceny pro všechny dětské účastníky v rámci jednotlivých závodů a zajímavé hlavní ceny pro závodníky s nejvyšší účastí v celém roce,
 • jelikož jde o závod i pro začátečníky tak nikdo nebude diskvalifikován (trestné minuty, pořadí podle chyb a poté času),
 • závody budou probíhat v lese a na mapách pro orientační běh,
 • u dětí se řídit aspoň orientačně směrnými časy pro klasický orientační běh,
 • možnost běžet bezplatně pro oddílové členy a děti neregistrované v jiném klubu OB
 • obtížnost tratí u dětí podobná jak na oblastní úrovni.

Jak se vize pro Dětskou ligu daří naplňovat musí posoudit účastníci samy.

Finance

Stejně jako v roce 2017 níže uvádím obdržené finanční prostředky na projekt Dětská liga, ze kterých podobně jak  v roce 2017 byly nakoupeny především ceny.

Jihočeský kraj 10 000 Kč

Český svaz orientačních sportů 10 000 Kč

Další finanční prostředky tvořily:

 • Startovné pro registrované závodníky
 • Dobrovolný příspěvek do klubové kasičky

 

Vyúčtovaní finančních prostředků v rámci Dětské ligy:

 • Ceny na jednotlivé závody 6377,5 Kč
 • Ceny pro nejvíce účastí 5967 Kč
 • Nákup papíru a toneru na tisk map a diplomů, propagačního materiálu 1831 Kč
 • Jiný drobný materiál 138 Kč

Zbývající prostředky  budou využity na činnost klubu – čímž se nemyslí předražené služby, platby trenérům případně členům klubům za činnost pro klub. Finance budou použity především na děti oddílu (vybavení, startovné, ubytování apod.)

Další neúčtované výdaje:

Další drobné ceny, občerstvení, další drobný materiál, doprava.

Materiální zabezpečení

K zabezpečení Dětské ligy byl využit materiál OK Střelka případně bezplatně zapůjčený materiál členů klubu. Dále pak mapy vytvořené členy OK Střelka.

Poděkování

Ještě jednou všem velké poděkování a to hlavní o co jde, zabavit vhodným způsobem naše děti bez zbytečných finančních výdajů, se doufám znovu podařilo.

Rád bych poděkoval Jihočeskému kraji, Českému svazu orientačních sportů, které poskytli pro Dětskou ligu finanční podporu. Firmě Centropol za poskytnutí cen. Dále poděkování patří všem pomocníkům a také všem účastníkům.

Dětskou ligu jsme začali organizovat kvůli vlastním dětem, pro které chceme aby byla co nejpřitažlivější. Doufám, že se naše úsilí bude i v letošním roce líbit i ostatním účastníkům a to nejen dětským, minimálně jako v roce 2018.

Tomáš Doležel, realizátor Dětské ligy, OK Střelka

Všechny informace o průběhu Dětské ligy 2018 naleznete zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *