2. závod

Křížem Krážem

V případě omezení příslušnými úřady proběhne závod pouze omezeně, tak aby byla splněna příslušná opatření. V takovém případě by se startovalo celý den (cca od 9:00 do 17:00 podobně jako v předešlém ročníku), tak aby se zabránilo potkávání účastníků. Přihlásit se bude možno pouze mailem, přihlašovacím formulářem (přihláška) nebo v ORIS. Výjimečně na mobil 777 603 927. Je nutno uvést na sebe mail, případně telefón, pro zaslání dalších informací (místo a čas startu atd). Podrobnější informace budou zaslány v týdnu před závodem dle aktuální situace.

Kdy: 10. dubna 2021 – sobota
Start: volný – dle příchodu v čase od 13:00 do 15,30 hod (v případě omezení bude strat probíhat na základě pevných startovních časů, aby se závodníci nepotkávali).
Kde: Tůrovec
Mapa: Březina 1: 10 000 (03/2021), vytištěna na voděodolném papíru. Pro přihlášené po 5.4. může být mapa vytištěna na běžném papíru.
Přihlášky: e-mail: ob@obkta.cz, ORIS nebo přihlašovací formulář na těchto stránkách. Uvést mail pro případné změny. Přihlásit se je možno i na místě. Pro hladký průběh závodu se prosím přihlaste dopředu. Stačí volnou formou uvést jméno a věk, nejpozději však den před závodem. Na nepřihlášené nemusí vystačit balíček cen. V případě omezení účasti vlivem vládních nařízení nemohou nepřihlášení účastníci startovat. V případě překročení počtu startovních míst, bude rozhodovat podání přihlášky.
Pořádá: OK Střelka

Tratě* – předběžné parametry


A-HDR – fáborkovaná trať s falešnými kontrolami pro začátečníky a děti s doprovodem.  Délka cca 2 km.
A-L – fáborkovaná trať s falešnými kontrolami pro začátečníky a děti samostatně. Délka cca 2 km.
B – jednoduchá trať pro děti samostatně (cca od 10 let) a méně zkušené závodníky, postupy jsou vedeny převážně po cestách a jiných výrazných liniích. Délka cca 2 km.
C – těžší trať pro zkušenější a starší závodníky (děti cca od 12 let), postupy jsou vedeny i mimo cesty a výrazné linie, ale pouze na kratší vzdálenosti. Délka 2,5 -3,5 km.
D – těžká trať pro pokročilé závodníky a dospělé (žáci cca od 14 let), postupy jsou vedeny i mimo cesty a výrazné linie. Délka 3,5-4,5 km.
E – těžká trať pro zkušené závodníky a dospělé (dorost cca od 16 let), postupy jsou vedeny orientačně nejnáročněji. Délka nad 4,5 km.

Závod je vhodný pro děti a všechny ty, kteří se chtějí seznámit s orientačním během.
Závod je možno pojmout i jako zajímavou procházku v lese (rodiče s dětmi).

Startovné: nevybírá se** – dobrovolné
Ražení: elektronické (SI), půjčení čipu je bezplatné**
Vzdálenosti: parkoviště – start i cíl do. 1 km
Účastníci do 18 let obdrží diplom a drobné ceny – pouze v případě, že to situace dovolé (vládní omezení styku).
Účastníci startují na vlastní nebezpečí.
Účastníci souhlasí s tím, že fotky, videa pořízené na závodech můžou být zveřejněny ve veřejných zdrojích (internet, tisk, apod.).
Hodnocení závodu
Celoroční soutěž
Informace o Dětské lize
Prosím mějte u sebe respirátory a dodržujte odstupy od jiných účastníků.

* U orientačních běžců doporučeno věk pro trať snížit cca o 2 roky.
** Registrovaní závodníci orientačního běhu v době vládních omezení také dobrovolné vstupné do kasičky (pokud bude kasička, když tak příště). Doporučeno 50 Kč.