Celoroční soutěž

Do celoroční soutěže se počítají body ze 4 nejlepších závodů účastníka v ročníku (mimo Závěrky – prvních 8 závodů) na jednotlivých tratích.

Celoroční soutěž se počítá pro každou trať zvlášť.

Každý účastník si volí trať podle svého uvážení a nebo na doporučení. V případě, že chce závodník soutěžit o hodnotné ceny v celoroční soutěži musí běžet v určených kategoriích viz. informace zde.

Účastníci nad 18 let mohou být započítáni do celoroční soutěže pouze na tratích C, D a E. Na jiných tratích se jim započítá pouze 10 bodů za účast (do průměrného času na trati se nepočítají).

Hodnocení jednotlivých závodů naleznete zde.

Účastníci mohou v průběhu roku běžet na více tratích. V tomto případě se nejlepší závody pro každou trať počítají zvlášť.

Vlastní výpočet bodů za závod.

Výpočet bodů za závod je nastaven tak, aby odrážel v co největší míře schopnosti účastníků ve srovnání s ostatními.

Body za závod se počítají z průměrného času na trati. Průměrný čas se u tratí B, C, D a E počítá ze všech časů závodníků bez chyb. U tratí A – L z časů po započítání 5 minutové penalizace za chybně ražené kontroly. U kategorie A – HDR pak z dosažených časů. Účastníci A-HDR kterým bude chybět více než polovina kontrol na trati (včetně falešných) se do průměrného času nepočítají. Do průměrných časů se nepočítají u tratí A – HDR, A-L a B časy účastníků nad 18 let.

Bodový zisk účastníka se vypočítá tak, že průměrný čas na trati se vydělí dosaženým časem závodníka. Výsledek se vynásobí 100.
Účastníci, kteří v kategoriích B, C, D a E chybovali a účastníci, kteří by výpočtem získali méně než 10 bodů, obdrží 10 bodů za závod. Účastníkům nad 18 let se na tratích A-HDR, A a B započítá pouze 10 bodů. Účastníci A-HDR kterým bude chybět více než polovina kontrol na trati (včetně falešných) obdrží pouze 10 bodů za účast .