4. závod

Bludný kořen

Kdy: 15. června 2024 – sobota.
Start: volný – dle příchodu v čase od 11:00 do 14,00 hod.
Kde: Severní část lesa Semenec – Týn nad Vltavou.
Mapa: Permoník, 1:7 500, ekvidistance 2 m, mapováno 2023, aktualizace 2024. Jde o svažitý terén k řece Lužnici s množstvím terénních detailů, hustá síť komunikací. Mapa bude vytištěna na voděodolném papíru – pretex. Poběží se převážně v nepoužité části mapy. Pro přihlášené po 9.6. může být mapa vytištěna na běžném papíru.
Přihlášky: přihlašovací formulář na těchto stránkách nebo ORIS, případně email klimadd@gmail.com. Přihlásit se je možno i na místě. Pro hladký průběh závodu se prosím přihlaste dopředu. Stačí volnou formou uvést jméno a věk, nejpozději však den před závodem. Na nepřihlášené nemusí vystačit balíček cen.
Pořádá: OK Střelka,

Tratě* – předběžné parametry

A-HDR – fáborkovaná trať pro začátečníky a děti s doprovodem.  Délka cca 2 km, po fáborkách cca 2,5 km
A-L – fáborkovaná trať pro začátečníky a děti samostatně. Délka cca 2 km, po fáborkách cca 2,5 km
B – jednoduchá trať pro děti samostatně (cca od 10 let) a méně zkušené závodníky, postupy jsou vedeny převážně po cestách a jiných výrazných liniích. Délka cca 2,5 km.
C – obtížnější trať pro zkušenější a starší závodníky (děti cca od 12 let), postupy jsou vedeny i mimo cesty a výrazné linie, ale pouze na kratší vzdálenosti. Délka 3 – 4 km.
D – těžká trať pro pokročilé závodníky a dospělé (žáci cca od 14 let), postupy jsou vedeny i mimo cesty a výrazné linie. Délka 4 – 5 km.
E – těžká trať pro zkušené závodníky a dospělé (dorost cca od 16 let), postupy jsou vedeny orientačně nejnáročněji. Délka nad 5 km.
Popisy budou vytištěny na mapě

Závod je vhodný pro děti a všechny ty, kteří se chtějí seznámit s orientačním během.
Závod je možno pojmout i jako zajímavou procházku v lese (rodiče s dětmi).

Startovné: nevybírá se** – dobrovolné
Ražení: elektronické (SI), půjčení čipu je bezplatné**
Parkování – U rozhledny Semenec, případně v Týně nad Vltavou. Ke startu nelze zajíždět, proto využijte uvedená místa, viz, mapa.
Vzdálenost parkoviště start cca 1,3 km. Start – cíl: nedaleko. Na start cesta po červené turistické značce.
Účastníci do 16 let obdrží drobné ceny.
Účastníci startují na vlastní nebezpečí.
Účastníci souhlasí s tím, že fotky, videa pořízené na závodech můžou být zveřejněny ve veřejných zdrojích (internet, tisk, apod.).
Hodnocení závodu
Celoroční soutěž
Informace o Dětské lize

* U orientačních běžců doporučeno věk pro trať snížit cca o 2 roky (A – HD10L, B – HD10, C – HD12, D – HD14, E – HD16 a starší).
** Registrovaní závodníci v ORIS do termínu 60 Kč, půjčení čipu 50 Kč. Přihlášky mimo ORIS a po termínu vše za dvojnásobek a dle možností pořadatele. Uvedené startovné platí i pro neregistrované závodníky v kategoriích D a E.