Hodnocení závodu

A-HDR a A-L
Na těchto tratích jsou i falešné kontroly – falešné kontroly nejsou zakreslené v mapě. Fáborkovanou trať je možno libovolně zkracovat. Vyznačené kontroly v mapě musí být označeny v pořadí uvedeném na mapě. U trati A-HDR o pořadí rozhodují pouze dosažené časy. Účastníci A-HDR kterým bude chybět více než polovina kontrol na trati (včetně falešných) budou v pořadí až za účastníky kteří mají více než polovinu kontrol na trati (včetně falešných). U trati A-L se označení falešné kontroly nebo vynechání kontroly vyznačené v mapě považuje za chybu. Za chybu se k dosaženému času přičte 5 minut.

B, C, D a E
Na těchto tratích musí být všechny kontroly označeny v pořadí uvedeném v mapě. Při nedodržení pořadí se kontrola mimo pořadí považuje za neoznačenou. Závodníci, kteří nebudou mít označené všechny kontroly jsou v pořadí za závodníky, kteří běželi bez chyby. O výsledku tedy rozhoduje počet chyb (neoznačených kontrol) a poté dosažený čas.