Kategorie pro hodnocení celoroční soutěže o hodnotné ceny

Každý účastník do 16 let, který chce být hodnocen v celoroční soutěži o ceny musí běžet níže určené kategorie a to podle svého ročníku narození anebo běžet v kategorii s ročníky narození nižšími než je jeho ročník narození účastníka (běží se staršími).

Body jsou převzaty z celoroční soutěže pro přiřazenou trať ke kategorii (pro výsledek kategorií se de fakto vyřadí závodníci, kteří do kategorie nemohou být zařazeni).

Kategorie jsou rozděleny na chlapecké – označení H a dívčí – označení D

HD 10 – trať A-L ročníky 2010 a mladší
HD 12 – trať B ročníky 2008 a mladší
HD 14 – trať C ročníky 2006 a mladší
HD 16 – trať D ročníky 2004 a mladší

Účastníci, kteří získají hlavní cenu v celoroční soutěži již nemohou získat cenu za nejvíce účastí.

V případě, že se nepodaří zajistit potřebné prostředky pro všechny hlavní ceny ve všech kategoriích budou prostředky převedeny na nákup hlavních cen za účast.